A konduktorok ismét tettek az "ÜGYÉRT"

A Magyar Konduktorok Egyesülete IV.Szakmai Fórumát 2006. november 17-18-án , a Pető Intézet Villányi úti épületében tartotta, hazánkban és külföldön dolgozó konduktorok, konduktor-tanítók részvételével. A Szakmai Fórum mottóját legjobban dr. Hári Mária szavai fejezik ki a legjobban: "az egymás informálása és fejlesztése az "ÜGY" számára mindenképpen előnyös lehet" Az 1996-ban megtartott I. Szakmai Fórumot a következő gondolattal köszöntötte:
"Örülök, hogy megkíséreljük az együttgondolkodást és az együttlétet. Tudjuk, hogy konduktív nevelés mindannyiunk életében lényeges helyet foglalt el és foglal el. Évekig sok időt töltöttünk el tanulásával és alkalmazásával és ezzel kapcsolatos saját fejlődésünkkel. Végeredményben mindannyian segíteni kívánunk, s ha ez sikerül azt nevezzük eredményességnek. " Sajnos ő már nem lehet itt közöttünk, de szavai és gondolatai ma is helytállóak.

A Magyar Konduktorok Egyesülete 14 éves megalakulása óta céljának tekinti a világhírnévre szert tett konduktív pedagógia hazai elterjedésének, a szakma magyarországi fejlődésének segítését, a szakma hitelességének védelmét. Ma már a konduktorok, konduktor-tanítók nagyon sok helyen szétszórtan dolgoznak itthon és külföldön: az oktatásügyben, egészségügyi- és szociális szférában, valamint vállalkozóként. Ezért nagyon fontosnak tartják egy szakmai közösséghez való tartozást. De a távolság miatt ritkán tudnak találkozni egymással. Az egyesület által szervezett Szakmai Fórumok elősegítik a konduktív közösség, a szakma fejlődését. Az eddig megtartott fórumok bizonyítják, hogy maguk a konduktorok milyen sokat tudnak és kell tenniük a konduktív pedagógiáért. Az ilyen összejöveteleken elhangzott előadásokon megismerhetik, segíthetik tapasztalataikkal, véleményükkel egymás munkáját. Az új ismeretekkel bővült tudásukat a mindennapi munkánkban tudják hasznosítani, így tudnak neveltjeiknek, szüleiknek, családtagjaiknak minél többet segíteni.

A IV. Szakmai Fórumon több mint 70 konduktor vett részt. Az előadásokat konduktor kollégák és a konduktorok munkáját segítő, meghívott szakorvosok tartották.
A Fórumot a Villányi úti intézet 8. osztályosai énekkel köszöntötték. Szép volt! Köszönjük a gyerekeknek és felkészítő tanáruknak Rónaszékiné Örfalvy Katalinnak.!!!

Dr. Mező Róbert orthoped főorvos úr előadása arra hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy milyen körültekintően kell a megfelelő segédeszközöket kiválasztani. Ezt támasztotta alá Szekeres Pál paralimpikon, a Rehab. RT. képviselőjének nagyon élvezetes előadása és kerekesszékes bemutatója. A megjelent gyermekek és szülők figyelmét is felhívta, mire figyeljenek a kerekesszék kiválasztásánál. Nagyon fontos meghatározni, hol kívánják használni a kerekesszéket: lakásban, utcán, vagy minkét helyen, önhajtós legyen vagy elektromos. Fontos a szék felépítése, méretezése, felfekvések megelőzésének figyelembe vétele. Bemutatott egy állítható kerekesszéket, mellyel az érdekeltek mozgáslehetősége, önállósága szélesebb teret ölthet. Tudjuk, hogy a TB listán szereplő eszközök köre leszűkült. Nemcsak a REHAB. RT, hanem a Szakmai Fórumon részt vett többi segédeszközös cég (LBT, SALUS) képviselői és mi is javasoltuk, hogy figyelni kell a pályázati kiírásokat, melyek segíthetnek a különböző nagyobb értékű segédeszközök megszerzésében. Egyédi engedélyeztetéssel a későbbiekben is van lehetőség az eszközfelírásra.

Dr. Vén Emőke szemész főorvosasszony nagyon élvezetes és hangulatos előadást tartott. Felhívta a figyelmet, hogy egy teljesítmény elmaradás oka szemészeti probléma is lehet, mert esetleg nem lát jól a gyermek. Nagyon fontosnak tartja, hogy az iskolaérettségi vizsgálatnál a látás szűrése is megtörténjen, ill. a látás szűrése olyan elfogadott szűrővizsgálat lenne, mint pl. a fogászati szűrés. Sok később felmerülő problémát meg lehetne ezzel előzni.

E gondolattal szinte egybehangzott dr. Temesszentandrássi Hedvig orthopéd főorvosasszony előadása. Az idejében felismert gerincproblémák megelőzhetők, gyógyíthatók, nagymértékben javíthatók., esetenként az állapot kialakulása megelőzhető.

Henter Izabella dietetikus előadása arra mutatott rá, hogy a mozgásfejlődésben milyen nagy szerepe van a táplálkozásnak. A mai tudomány szerint az a bizonyos táplálkozási piramis kissé megváltozott. A piramis alján eddig a gabonatermékek szerepeltek, mint a legfontosabb táplálékunk. Az előadó felhívta figyelmet, hogy a szervezet számára a folyadék a legfontosabb, mely a táplálkozási piramis aljára került. Manapság a szülők édes szörpöket, üdítő italokat adnak gyermeküknek. A dietetikus szakember hangoztatta, hogy a folyadékbevitelnél a víz a legfontosabb, s ebből naponta legalább 2L-t kell fogyasztanunk, mert azt anyagcserében ennek van a legfontosabb szerepe. A további kérdésekről a dietetika.lap.hu , dieta.lap.hu , és a diet.hu weboldalakról kaphatunk tájékoztatást.

A szakmai napot jelenlétével megtisztelte a Pető Intézet Főigazgatója, dr. Makói Zita rektor asszony, aki előadásában, az intézetben történő változásokról számolt be. Fontosnak tartják, hogy az intézet nevelt és családközpontú legyen, költséghatékonysággal működjön. Mint mindig nagy érdeklődéssel hallgatjuk az Alma Materben történteket, hisz az intézet fejlődése szívügyünk. Ezen előadáshoz szorosan kapcsolódott a konduktorok képzésével kapcsolatos elképzelések, új feladatokról szóló előadás, melyet Lukovics Erzsébet a Pető Intézet képzési vezetője tartott.

Több konduktor kollégánk előadást tartott, filmet mutatott be arról, hogy szűkebb környezetükben hogyan tudják megvalósítani a konduktív nevelés alapelveit. Láthattunk filmet a "Szülők Iskolájáról" a Pető intézetben (Keresztes Judit), a szigetszentmiklósi óvodában (Somogyi Sándorné) folyó konduktív nevelésről. Hallhattunk előadást egy mozgássérült gyermek óvodai integrációjáról, egy veszprémi óvodában,(Molnár Edina). Kollégánk előadásában nagyon szemléletesen bemutatta az integrációt segítő törvényi hátteret: azokat a jogszabályokat, rendeleteket, melyek segítik a konduktor munkáját integrált körülmények között.

Őrfalvy Aladárné, nyugd. főiskolai adjunktus a "Hagyomány és fejlődés a konduktív pedagógiában c. előadásában - a Pető Intézetben régebben készült képekkel szemléltetve - kitért arra, hogy régebben hogyan és milyen sérültekkel foglalkoztunk, milyen segédeszközöket használtunk. Előadás gondolatébresztő volt, hogy dr. Pető András professzor által kifejlesztett nagyszerű elméletet hogyan tudjuk alkalmazni a mai társadalmi követelményeknek megfelelően, megtartva a konduktív nevelés alapgondolatait.

Jó volt hallani Hollós Istvánné bemutatásában, hogy Kaposvárott létezik egy olyan módszertani központ, a Duráczky Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ, ahol a Dél-dunántúli hallás, látás, mozgás és beszédfogyatékos gyermekek fejlesztését végzik. Itt egy helyen kaphatnak a gyermekek többféle fejlesztést, ezzel segítve az érintett gyermekek és családok helyzetét. Jó lenne, ha több ilyen lenne az országban!!

Beck Gabriella kollégánk "Ember és barátsága" c. nagyon élvezetes és hangulatos előadása a kutya és az ember barátságán alapuló PET terápiát, mint a mozgásfejlesztést kiegészítő egyik lehetőséget mutatta be.

Valamennyiünk számára felüdülést jelentett Mann György Zsinórjáték c. bemutatója. Ifjúságunk rég elfeledett játéka elevenedett meg. Mi nagyon jól szórakoztunk, de egyben feladatokat tanultunk a finommotorika fejlesztésére, melyet pihenésképpen mi magunk is kipróbálhattunk. Reméljük, sokan tudják a mindennapi munkájukban hasznosítani. A mann.gyorgy@dramateka.hu weboldalon további érdekességet tudhatunk meg erről a rég elfelejtett nagyszerű játékról.

Az egyesület tervezi az előadások anyagát írásban is megjelentetni az eddigi hagyományoknak megfelelően.

Nagyszerű, tartalmas hasznos két nap volt. Két év múlva találkozunk!!