ETIKAI KÓDEX

Magyarországon dolgozó konduktorok számára

2003

 

A Kódex célja:

A kódex megalkotásának célja, hogy a szakmai közmegegyezésen alapuló szabályok elfogadása és a velük történő azonosulás révén, erősítse a konduktor szakma összetartozását és ezáltal társadalmi elismerését, valamint, hogy igazodási pontokat nyújtson olyan helyzetekben, amelyek nem szabályozhatók pusztán jogi eszközökkel.

Érvényességi köre:

A kódex kiterjed minden olyan magyarországi konduktorra, konduktor-tanítóra (2008-tól konduktor-óvodapedagógusra) aki a budapesti Pető Intézetben szerezte diplomáját és nevelési-oktatási, egészségügyi intézményben vagy vállalkozóként gyakorolja hivatását.

A konduktor helye a társadalomban:

A konduktor a pedagógus társadalom tagja, akit valamennyi, pedagógusokra vonatkozó, törvényileg biztosított jog megillet. A konduktornak tudnia kell, hogy életvitelével, erkölcsiségével, példamutatásával illetve egész személyiségével nevel. Munkája nem csupán fizetett foglalkozás, hanem választott hivatás is. Tekintélyét tudása és hiteles embersége alapozza meg.

A konduktor feladatai:

A konduktor feladata, hogy az általa megszerzett tudást a mozgássérültek felé az életkori illetve sérülésekkel járó pszichés sajátosságok figyelembevételével közvetítse.

Kapcsolat a mozgássérültekkel:

Kapcsolat a szülőkkel, hozzátartozókkal:

Kapcsolat a munkatársakkal:

Titoktartás:

Egyéb etikai követelmények:

A konduktor munkájának értékelése:

Etikai vétség ügyében a pedagógus (konduktori) etikai bizottságok illetékesek. Az etikai bizottság lehet regionális és országos, melyet szakmai szervezetek szerveznek. A bizottság jogköre a véleménymondás és szakmai körökben a nyilvánosságra hozatal.

Zárszó

E kódex olyan normákat kívánt lefedni, melyek jogi eszközökkel nem, vagy kevésbé foghatók meg, de etikai értelemben megragadhatók.

 

Budapest, 2004. 06.30.

Magyar Konduktorok Egyesülete

 

Forrásmunkák:

MKE etikai bizottságának Kódexe 1991.

Pedagógusok szakmai etikai kódexe1995.

Egyházi iskolák etikai kódexe 1998.

Pető intézeti etikai kódex 2002

Pedagógusok etikai kódexe 2003