A Magyar Konduktorok Egyesülete, - mely a Magyar Konduktorok Kamarájának jogutódja - célja a világhírnévre szert tett konduktív pedagógia hazai elterjedésének segítése, a szakma magyarországi fejlődésének segítése, a szakmai hitelesség védelme. Működési területe Magyarország egészére kiterjedt. A konduktorok szétszórtan dolgoznak az ország különböző területén, ezért fontosnak érzik az egyesülethez tartozást. Mind szakmai, mind érdekvédelmi kérdésekben fordulhat a tagság az Egyesülethez. Emiatt az utóbbi években megfigyelhető a tagság létszámának növekedése.

Az Egyesület tevékenységében már hagyománynak mondható Szakmai Fórumok kétévente kerülnek megrendezésre. A fórumokon a legújabb szakmai kérdésekről hallhatunk előadásokat, és lehetőség adódik a kollégák közti tapasztalatcserére is.

A III. Szakmai Fórum 2004. tavaszán 135 fő részvételével zajlott le. A fórum technikai lebonyolításához hozzájárult az a pénzösszeg, melyet pályázaton nyertünk, és amelyet a számítógép program bővítéséhez használtunk fel.

Az Egyesületünk 1992-es magalakulása óta már 4 szakmai kiadványt jelentetett meg, mellyel segíteni kívánjuk a konduktor kollégáink szakmai munkáját. A 2004-es fórumon elhangzott előadások anyagát az 5. Szakmai útmutatóban, CD melléklettel jelentettük meg a "Konduktív pedagógia az Európai Unióban" címmel. Az eddig megjelent kiadványok az Egyesület címén beszerezhetők.